TUYỂN DỤNG

CHÍNH SÁCH TUYỂN DỤNG


Tại Địa Tin Học, chúng tôi luôn trân trọng sự đóng góp của tất cả mọi người vào thành công chung, bất kể người đó là ai, ở vị trí nào. Chính vì thế, chúng tôi mang đến tất cả  thành viên một môi trường làm việc năng động và công bằng, là nơi mà mỗi một nhân viên đều có cơ hội được rèn luyện, sáng tạo nhằm hướng đến sự thành công trong nghê nghiệp. Tất cả thành công dù nhỏ vẫn được ghi nhận và tưởng thưởng xứng đáng. Công ty luôn tạo điều kiện để mọi CBNV phát huy tối đa năng lực sáng tạo và hiệu quả làm việc.


CHÚNG TÔI CẦN BẠN Ở VỊ TRÍ...


  • Kỹ sư trắc địa.
  • Kỹ sư địa chính.

NỘP ĐƠN TUYỂN DỤNG