KHU CHUNG CƯ CAO TẦNG 381 BẾN CHƯƠNG DƯƠNG (VRG RIVER VIEW)

KHU CHUNG CƯ CAO TẦNG 381 BẾN CHƯƠNG DƯƠNG (VRG RIVER VIEW)


  • 17/06/2016
Project Description

DỰ ÁN

KHU CHUNG CƯ CAO TẦNG 381 BẾN CHƯƠNG DƯƠNG (VRG RIVER VIEW)

Ngày 16 tháng 5 năm 2011, Công ty TNHH Địa Tin Học cùng Tập đoàn công nghiệp Cao su Việt Nam thỏa thuận ký kết hợp đồng công trình Khu chung cư cao tầng 381 Bến Chương Dương (VRG RIVER VIEW). Hạng mục  Quan trắc lún và quan trắc nghiêng.

Live Preview