SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

BAN GIÁM ĐỐC

  1. Ông NGUYỄN VĂN GIÀU – Giám Đốc
  2. Ông HỒ NGHĨA PHÚ        – Phó Giám đốc ( phụ trách kỹ thuật)

DANH SÁCH  CÁC PHÒNG BAN

  • PHÒNG KỸ THUẬT
  • PHÒNG KINH DOANH – KẾ TOÁN
  • PHÒNG HÀNH CHÍNH TỔNG HỢP
  • Các tổ pháp lý dự án, đo đạc hiện trạng vị trí, khảo sát địa hình, trắc đạc công trình xây dựng… trực thuộc các phòng ban nêu trên.

Ngoài ra Công ty TNHH Địa Tin Học được sự cố vấn kỹ thuật của các chuyên gia có chuyên môn sâu, có nhiều kinh nghiệm trong  lĩnh vực Đo đạc Bản đồ, Xây dựng…