NHÀ Ở CÔNG VỤ 12 TẦNG – ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HỒ CHÍ MINH

NHÀ Ở CÔNG VỤ 12 TẦNG – ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HỒ CHÍ MINH


  • 17/06/2016
Project Description

DỰ ÁN

NHÀ Ở CÔNG VỤ 12 TẦNG – KHU NHÀ CÔNG VỤ ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

Ngày 26 tháng 6 năm 2012, Công ty TNHH Địa Tin Học ký hợp đồng với Ban Quản lý Dự án Xây dựng Đại học Quốc Gia Thành phố Hồ Chí Minh nhằm thi công dự án Nhà ở công vụ 12 tầng – Khu nhà công vụ Đại học Quốc Gia TP.HCM. Hạng mục: Quan trắc lún và quan trắc nghiêng.

Live Preview