BỆNH VIỆN ĐA KHOA BÌNH ĐỊNH – PHẦN MỞ RỘNG

BỆNH VIỆN ĐA KHOA BÌNH ĐỊNH – PHẦN MỞ RỘNG


  • 17/03/2016
Project Description

DỰ ÁN

BỆNH VIỆN ĐA KHOA BÌNH ĐỊNH – PHẦN MỞ RỘNG

Ngày 2 tháng 3 năm 2016, Công ty TNHH Địa Tin Học là đơn vị góp mặt vào Dự án Bệnh viện Đa khoa Bình Định – Phần mở rộng, ký kết hợp đồng thi công cùng Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà đất Cotec, với hạng mục: Thi công cọc, móng tầng hầm và kết cấu.